szmigieldesign | Projektowanie graficzne, strony i sklepy internetowe

Oferta

Kompleksowe i spójne rozwiązania graficzne - grafika użytkowa, fotografia, strony internetowe, identyfikacja wizualna.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Nasze działania są zorientowane na dostarczanie praktycznych narzędzi, które w efektywny sposób rozwiązują realne problemy

Jeste­śmy orę­dow­ni­kami dobrego pro­jek­to­wa­nia — sprze­ci­wiamy się este­ty­zmowi oraz bez­myśl­nemu naśla­dow­nic­twu. Wie­rzymy, że dobry design jest ponad­cza­sowy a war­tość wizu­alna, którą nie­sie, wynika z jego uży­tecz­no­ści. Nieu­stan­nie roz­wi­jamy swój warsz­tat oraz posze­rzamy wie­dzę, aby świa­do­mie i bez prze­szkód dzia­łać dla wspól­nego dobra. Czujemy dumę kierując się współdziałaniem zamiast rywalizacją.

>