Workband
7 stycznia 2013
WildCare
12 października 2012
Dolnośląska Szkoła Wyższa | Grudzień 2012

Forum Oświatowe

Rebranding czasopisma Forum Oświatowe.
Projekt znaku graficznego, okładki czasopisma w wersji drukowanej, skład i łamanie numeru, a także wykonanie oraz wdrożenie elektronicznej wersji czasopisma przy wykorzystaniu technologii Open Journal Systems.
Forum Oświatowe jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są oryginalne prace z pedagogiki i powiązanych z nią dziedzin humanistyki i nauk społecznych.

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Google+0Share on Facebook0Email this to someone